(၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္္ဟူေဘးခ်င္းခ်န္ႏိုင္ငံတကာေက်ာက္ပုဇြန္ျပပြဲကို ဟူေဘးျပည္နယ္ကခ်င္းခ်န္ၿမိဳ႕မွာ ဇြန္လ(၁၅)ရက္က ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီး ဧည့္သည္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုအရသာ႐ွိတဲ့ေက်ာက္ပုဇြန္ထုတ္ကုန္ေတြကဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တစ္၀န္းက ကုမၸဏီေပါင္း(၂၄၀)ကသူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို ျပသဖို႔ျပပြဲမွာပါ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အရသာ႐ွိတဲ့ပုဇြန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဧည့္သည္ေတြကစိတ္၀င္စားေနၿပီး ကမာၻတစ္၀န္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက လူေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအခြင့္အလမ္း ေတြကို႐ွာေဖြေနၾကပါတယ္။  ျပပြဲမွာပင္လယ္အစားအစာထုတ္ကုန္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္ေတြကို စိတ္၀င္စားေနၾကၿပီး ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံကပင္လယ္စာထုတ္ကုန္ေတြကိုေထာက္ပ့ံတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥ႐ုေဂြး သံ႐ံုး ပထမအတြင္း၀န္ဖက္ဒရီကို ေလးဂ္ကေျပာပါတယ္။ ျပပြဲကိုဇြန္လ(၁၈)ရက္အထိက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ညေနခင္းပါတီ၊ ဖန္တီးမႈယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းနဲ႔ ေက်ာက္ပုဇြန္လုပ္ငန္းဆက္သြယ္မႈအစည္းအေ၀းေတြလည္းပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News