တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အင္နာ မြန္ဂိုလီးယားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေျမာက္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္အထူးတပ္ဖြဲ႔ကစစ္သားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးစြမ္းရည္ေတြတိုးတက္ေစဖို႔ တန္ဂါသဲကႏာၱရမွာျပင္းထန္တဲ့ေလ့က်င့္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တန္ဂါသဲကႏာၱရမွာ လက္႐ွိအပူခ်ိန္(၃၅)ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္အထိ႐ွိေနၿပီး ေလးလံတဲ့အထုပ္အပိုးေတြနဲ႔ေျပးတာ၊ လက္နက္မပါဘဲ တိုက္ခိုက္တာနဲ႔ အေျမာက္ပစ္တာလို ေလ့က်င့္မႈေတြကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သဲကႏာၱရလိုေနရာမ်ိဳးမွာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး စြမ္းရည္တိုးတက္ေစဖို႔နဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြပိုမိုေကာင္းမြန္ေစဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး အခုလိုေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္တာလို႔ေလ့ က်င့္မႈစီစဥ္သူကေျပာပါတယ္။ စစ္သားေတြက တစ္ရက္ကို(၁၈)နာရီေလာက္ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ၾကၿပီး သာမန္စစ္သားေတြအ တြက္မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ေလ့က်င့္မႈေတြကိုျပဳလုပ္တာျဖစ္တဲ့အျပင္ သဲကႏာၱရေပၚကအပူခ်ိန္ဟာေန႔ပိုင္းဆိုရင္ (၆၀)ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးရပ္စ္အထိျမင့္တက္ႏုိင္သလို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သက္ေရာက္မႈကလည္းျပင္းထန္တယ္လို႔ ေလ့က်င့္မႈေခါင္းေဆာင္တစ္ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေ႐ွာင္ ကြာခ်န္ကေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေလထန္သလို ဖုန္းေတြလဲထူတာေၾကာင့္ စစ္သားေတြရဲ႕ေလ့က်င့္မႈကို ပိုထိေရာက္ေစတယ္လို႔လည္းေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

Related News