ဆိုဗီယက္ယူနီယံနဲ႔အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့INFစာခ်ဳပ္မွာ ႐ု႐ွားႏုိင္ငံပါ၀င္မႈရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ ႐ု႐ွားေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလိုက္ၿပီးစာခ်ဳပ္ကေန ႏုတ္ထြက္တာမဟုတ္ဘူးလို႔ ႐ု႐ွားဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက အတည္ျပဳ ပါတယ္။ 
တာလတ္ပစ္ႏ်ဴကလီးယားတပ္ဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္(INF)မွာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံပါ၀င္မႈကိုရပ္ဆိုင္းဖို႔ အဂၤါေန႔မွာ ႐ု႐ွားေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ႐ု႐ွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ကေမ(၃၀)ရက္မွာ တင္သြင္းခဲ့တဲ့အဆိုမွာ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို႔(၁၉၈၇)ခုႏွစ္မွာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့INFစာခ်ဳပ္ကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔ပါ၀င္ခဲ့တာပါ။ ဥပေဒၾကမ္းကို ႐ု႐ွားအထက္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ဖက္ဒေရး႐ွင္းေကာင္စီကလက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳၿပီးၿပီဆိုရင္ သမၼတပူတင္ကလက္မွတ္ေရး ထိုးရမွာပါ။ ႐ု႐ွားသမၼတမွာစာခ်ဳပ္ကိုျပန္အသက္သြင္းႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရး႐ွိတယ္လို႔လည္း ဥပေဒၾကမ္းမွာပါ၀င္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းအရ ႐ု႐ွားႏုိင္ငံဟာINFကေနႏုတ္ထြက္မွာမဟုတ္ဘဲရပ္ဆိုင္းထား႐ံုပဲျဖစ္တယ္လို႔ ႐ု႐ွားဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂးရီယက္ ေကာ့ဗ္ကအဂၤါေန႔မွာေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ (၆)လအတြင္းINFကေန ႏုတ္ထြက္ဖို႔ အေမရိကန္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္ INFမွာ႐ု႐ွားပါ၀င္မႈရပ္ဆိုင္းဖို႔ ပူတင္ကဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံတင္းမာမႈေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ေတြကိုေဖာက္ဖ်က္တယ္လို႔ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္အျပန္အလွန္စြပ္စြဲခဲ့ပါတယ္။

 

Related News