တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ ေတာင္ပိုင္း၊ဇီခြ်မ္ျပည္နယ္၊ခ်န္နင္းေကာင္တီမွာ ဇြန္လ(၁၇)ရက္ညကအင္အား(၆.၀)မဂၢနီက်ဳ႕အဆင့္႐ွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ဇီခြ်မ္ျပည္နယ္၊ခ်န္နင္းေကာင္တီမွာ ဇြန္လ(၁၇)ရက္ညကအင္အား(၆.၀)မဂၢနီက်ဳ႕အဆင့္  ႐ွိငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ(၁၃)ဦးေသဆံုးၿပီး လူ(၂၂၀)ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ ႐ြက္ေန ပါတယ္။ ငလ်င္ေၾကာင့္ေျမၿပိဳမႈေတြျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးလမ္းေတြပိတ္ဆို႔ခဲ့ရပါတယ္။ ငလ်င္ဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ေဒသက လူေတြကို အတည္တက်ေနထိုင္ဖို႔ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔(၉၀၀၀)ေက်ာ္ကေထာက္ပံံ့ေရးပစၥည္းေတြကိုေပးပို႕ခဲ့ၿပီးသူတို႔ေနထိုင္တဲ့ရပ္ကြက္ေတြမွာ ႐ွင္း လင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကိုကူညီခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ွာင္ဟီးၿမိဳ႕လယ္ကအေဆာက္အဦေတြကၿပိက်ၿပီး အက္ေၾကာင္းေတြ ကိုေျမျပင္မွာေတြ႔ရပါတယ္။ ငလ်င္ေၾကာင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္တိုင္တခ်ိဳ႔ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ခ်န္နင္းေကာင္တီနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းေနရာတခ်ိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အေရးေပၚျပဳျပင္ၿပီးေနာက္ဖြန္လ(၁၉)ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းမွာ အိမ္ေတာင္စု(၄)ေသာင္း ေက်ာ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပန္လည္ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရတဲ့ရထားအမ်ားစုမွာ ျပန္လည္ေျပးဆြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေဂြးယန္းၿမိဳ႕ကိုဦးတည္ေျပးဆြဲေနတဲ့ရထားေတြက လြဲၿပီးရထားအားလံုးဇြန္လ(၂၀)ရက္မွာ ျပန္လည္ေျပးဆြဲႏိုင္ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ခ်န္ဒူး ေတာင္ပိုင္း မီးရထား ဘူတာ႐ံုကဒုတိယအႀကီးအကဲ ဇန္လီကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News