ဥေရာပသမဂၢ(EU)ေခါင္းေဆာင္ေတြကဇြန္လ(၂၁)ရက္မွာ (EU)ရဲ႕ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ သေဘာတူ ညီမႈမရဘဲဇြန္လ(၃၀)ရက္မွာ ထပ္မံေတြ႔ဆံုမယ္လို႔ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္၊ ဘရပ္ ဆဲလ္မွာ (၂)ရက္ၾကာအစည္းအေ၀းက်င္းပၿပီးေနာက္ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠဌေဒၚနယ္ တပ္စ္က သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့ တာပါ။ ဇြန္(၂၀)ရက္အစည္းအေ၀းမက်င္းပမီ ဆက္ခံမယ့္သူေတြအတြက္ တင္းမာတဲ့ကြဲျပားမႈေတြေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရ ဖို႔ခက္ခဲလိမ့္မယ္လို႔ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္။ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌ ဂ်င္း ကေလာ္ဒီဂ်န္ကာကို ဆက္ခံမယ့္(EU)အ လုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကိုေ႐ြးခ်ယ္တာက အဓိကဦးေဆာင္မႈပါ၀င္ေနၿပီး ဥေရာပဗဟိုဘဏ္အႀကီးအကဲ၊ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒအႀကီးအကဲတို႔ပါ၀င္ပါတယ္။ (EU)ရဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအရ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္နဲ႔ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္တို႔ အတြက္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့သူကို အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြကေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ပါတီေခါင္း ေဆာင္အမတ္ေလာင္းေတြကိုေ႐ြးခ်ယ္သင့္တယ္လို႔ အစည္းအေ၀းကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News