ဂရိအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာအႏိုင္ရသြားတဲ့ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ကီရီယာေကာ့စ္ မစ္ဆိုတာကစ္ဟာ ဂရိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ တနလၤာေန႔မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ဂရိအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာအႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂရိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ တနလၤာေန႔မွာအတိုက္ အခံဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ကီရီယာေကာ့စ္ မစ္ဆိုတာကစ္ ကက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဂရိသမၼတအိမ္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုတဲ့အခမ္းအနားကို မစ္ဆိုတာကစ္နဲ႔အတူ သူ႔ရဲ႕မိသားစုပါလိုက္ပါခဲ့တာပါ။ ဂရိႏုိင္ငံရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒနဲ႔ တျခားဥပေဒေတြအျပင္ ဂရိႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုအကာအကြယ္ေပးၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားမယ္လို႔ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့တာပါ။ ဂရိလႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို အႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းလိုက္တယ္လို႔ ဂရိသမၼတပ႐ိုကိုပစ္ ပတ္လိုပိုလို႔စ္က မစ္ဆိုတာကစ္ကိုတရား၀င္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဂရိႏိုင္ငံရဲ႕ ကြန္ဆာေဗးတစ္ဒီမိုကေရစီသစ္ပါတီဟာ အမတ္ေနရာ(၃၀၀)႐ွိတဲ့ ဂရိလႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ေနရာ(၁၅၈)ေနရာကိုအႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အျပင္ ေထာက္ခံမဲ(၃၉.၈၅)ရာခိုင္ႏႈန္းရခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြအရသိရပါတယ္။

 

Related News