စစ္ေဘးသင့္ခဲ့တဲ့ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ကြာစီရာၿမိဳ႕ဟာ လက္႐ွိမွာျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြကျပန္လာ ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးရီးယားအစိုးရရဲ႕စီစဥ္မႈအရ ပထမဆံုးအသုတ္ျဖစ္တဲ့ေဒသခံေတြကြာစီရာၿမိဳ႕ကို ဇူလိုင္(၇)ရက္ကျပန္လာခဲ့ပါတယ္။ ကြာစီရာ ၿမိဳ႕ဟာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဟြန္းမ္ၿမိဳ႕နဲ႔နယ္စပ္ျဖစ္ၿပီး အေရးပါတဲ့တပ္စခန္းၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ သူပုန္ေတြနဲ႔ျပင္းထန္တဲ့တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ ၿပီးေနာက္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္မွာဆီးရီးယားအစိုးရကကြာစီရာၿမိဳ႕ကိုျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အီမန္မာ ဂ်ဲလက္စ္ဆိုသူဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့(၇)ႏွစ္ေလာက္က ကြာစီရာၿမိဳ႕မွာေနထိုင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ တျခားေဒသေနသူေတြလို အီမန္ကကြာစီရာၿမိဳ႕ကိုျပန္ လာၿပီီး အိမ္အပ်က္အစီးေတြကိုစစ္ေဆးဖို႔နဲ႔ျပဳျပင္ဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ကိုခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ေနပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြနဲ႔အတူ ကြာစီရာၿမိဳ႕ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ဆိုတာယံုၾကည္တယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။ စစ္ၿပီးေခတ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈေတြနဲ႔အတူ မေ၀းေတာ့တဲ့အနာဂတ္မွာ ကြာစီရာၿမိဳ႕ကေဒသခံေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ေမြးရပ္ေျမကိုျပန္လာၾကလိမ့္ မယ္လို႔ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

 

Related News