အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံသားေတြက ပ်ားဘုရင္၊ ပ်ားဘုရင္မလို႔ေခၚၾကၿပီး ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးပ်ားမ်ိဳးစိတ္လို႔သိၾကတဲ့ ပ်ားအမ်ိဳးအစားကို အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံမွာ အင္းဆက္သုေတသီအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က ေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕ေတာင္းစ္ဗီးလ္ၿမိဳ႕မွာေနတဲ့ ဇီ၀ေဗဒပညာ႐ွင္ ဂလန္ ေခ်လ္တန္က မ်ိဳးသုဥ္းေတာ့မယ္လို႔ ထင္ရတဲ့ မ်ိဳးစိတ္ေတြကို႐ွာေဖြဖို႔ သူလုပ္ေနတဲ့သုေတသနလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ အာ႐ံုစိုက္ထားပါတယ္။ သိပၸံနာမည္မက္ဂါခ်ီလီ ပလူတိုလို႔ ေခၚတဲ့ဧရာမပ်ားေတြဟာ ကမာၻေပၚမွာ အႀကီးဆံုးပ်ားေတြလို႔သိၾကၿပီး အခုတစ္ႀကိမ္အပါအ၀င္ ႏွစ္ႀကိမ္ပဲမွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့တာကေတာ့ (၁၉၈၀)ခုႏွစ္၀န္းက်င္မွာျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးသုဥ္း သြားၿပီလို႔ယူဆခဲ့ၾကေပမဲ့ ေခ်လ္ တန္ကေတာ့ အဲဒီလိုမေတြ႔းပါဘူး။ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး (၄)ရက္ေလာက္႐ွာၿပီးေတာ့ သစ္ပင္တစ္ပင္မွာ တစ္ေကာင္တည္း႐ွိေနတဲ့ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးပ်ားဘုရင္မကို သူတို႔ ႐ွာေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြ႔ခဲ့တဲ့ပ်ားအေၾကာင္း႐ွာေဖြမႈကို တစ္ရက္တည္းမွာတင္ ဂူဂယ္မွာ႐ွာေဖြေနၾကတာ အႀကိမ္သန္း (၁၈၀၀)ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ သမိုင္း၀င္႐ွာေဖြမႈတစ္ခုလုပ္ၿပီးသြားရင္ တခ်ိဳ႕လူေတြကအနားယူသြားေပမဲ့ ေခ်လ္တန္ကေတာ့ မနားဘဲနဲ႔ ဆက္လုပ္ဦးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

 


 
 

Related News