ဘရာဇီးေဆး႐ံုေတြမွာ အိမ္ေမြးေခြးေတြက ေဆး၀ါးကုသရာမွာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါတယ္။ဘရာဇီးေခြးခ်စ္သူမ်ားစြာက ေဒသတြင္းေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာကူညီဖို႔ အိမ္ေမြးေခြးေတြကို ေဆး၀ါးကူညီမႈေခြး ေတြအျဖစ္ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါတယ္။  ဘရာဇီးႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ရီ႐ိုဒီဂ်ေန႐ိုက  ဗီဗီရင္ဒိုနာဆိုသူက ေဆး၀ါးအကူအညီေခြးဂ်ဴကာရဲ႕ ပိုင္႐ွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴကာကို တစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ကတည္းက စမ္းသပ္မႈေတြနဲ႔အကဲျဖတ္တာေတြျပင္ဆင္ခဲ့ရာမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔အရည္အခ်င္းျပည့္မီခဲ့ပါတယ္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳေခြးေတြ ကိုအကဲျဖတ္ရင္ အသံဆူတာကိုမေၾကာက္ဖို႔နဲ႔ လူနာေတြရဲ႕အျပဳအမူကို လြယ္လြယ္ကူကူသိၿပီးတံု႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔ေတြပါတယ္လို႔ ဒိုနာ ကေျပာပါတယ္။

(၃)ႏွစ္ၾကာစမ္းသပ္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္မွာ ဒိုနာက ဂ်ဴကာကို ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြဆီ ေန႔တိုင္း ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴကာက လူအိုေတြနဲ႔ေဆး႐ံုမွာ႐ွိတဲ့ကေလးေတြနဲ႔စိတ္ဓာတ္က်ေနတဲ့လူေတြကို ကုသရာမွာ အေရးပါ ခဲ့ပါတယ္။ ေခြးေတြကထိုးမယ့္ေဆးနဲ႔ေဆးေတြကိုယူေပးလို႔ ကေလးေတြရဲ႕ေၾကာက္စိတ္သက္သာေနတာပါ။ အခုရလာဒ္က အရမ္းေက်နပ္စရာေကာင္းတယ္လို႔လည္း ရီ႐ိုေဆး႐ံုကစိတ္ပညာ႐ွင္နာတာလီရာက ေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News