(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာကမာၻတစ္၀န္းအငတ္ေဘးႀကံဳခဲ့သူ(၈၂၁)သန္း႐ွိတယ္လို႔ ကုလသမဂၢကတနလၤာေန႔မွာထုတ္ျပန္တဲ့အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။ဒါဟာ(၃)ႏွစ္ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ခဲ့တာပါ။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ အငတ္ေဘးအဓိက ျဖစ္လာၿပီး (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာအာဟာရမျပည့္တဲ့လူဦးေရစတင္ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ အငတ္ေဘးႀကံဳတဲ့လူဦးေရမ႐ွိဖို႔ (၂၀၃၀)ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ဆံုးထားၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ကုလသမဂၢေရ႐ွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အငတ္ေဘးႀကံဳတဲ့လူမ႐ွိတဲ့ကမာၻျဖစ္လာေအာင္လုပ္ဖို႔ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ျပင္းထန္တဲ့စိန္ေခၚမႈေတြရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာအာဟာရမျပည့္တဲ့လူ(၈၁၁)သန္း႐ွိခဲ့ရာကေန (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာေနာက္ထပ္ (၁၀)သန္းျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News