မေလး႐ွားအစိုးရက ျပင္းထန္တဲ့မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေနပါတယ္။ မေလး႐ွားႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔အတင္းၾကပ္ ဆံုးမူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒေတြ႐ွိတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္လူသိမ်ားပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုကူးမႈအတြက္ ေသဒဏ္ေပးၿပီး မူးယစ္ေဆး အနည္းငယ္ပိုင္ဆိုင္ရင္ ေထာင္ခ်ၿပီးအျပစ္ေပးပါတယ္။ မေလး႐ွားႏိုင္ငံရဲ႕မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒေတြမွာ ေထာင္ခ်ေနတာ၊ အျပစ္ ေပးေနတာေတြပဲပါ၀င္ေနၿပီး မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ မေလး႐ွားက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာဒ်ဴေကးဖလုိင္ အာမက္ကေျပာ ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးစြဲေနတာက ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူေတြက လူနာေတြျဖစ္လို႔ ျပဳစု ကုသမႈနဲ႔က႐ုဏာေတြ လိုတယ္လို႔လည္းအာမက္ကေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မူးယစ္ေဆးတရား၀င္သံုးစြဲခြင့္ျပဳတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ မူးယစ္ကုန္ကူးတာကေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုအေနနဲ႔ပဲဆက္သတ္မွတ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News