ကြန္ဂိုႏိုင္ငံမွာ လက္႐ွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ အီဘိုလာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလး ေတြပိုၿပီးေသႏိုင္တယ္လို႔ ယူနီဆက္ဖ္ေျပာခြင့္ရသူကေျပာပါတယ္။ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံမွာ လက္႐ွိျဖစ္ပြားေနတဲ့ အီဘိုရာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြအရင္ထက္ပိုေသေစႏိုင္ တယ္လို႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(UNICEF)ေျပာခြင့္ရသူ မာရီဇီ မာကာဒိုကေျပာပါ တယ္။ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကစတင္ခဲ့တဲ့အီဘိုလာေရာဂါက အရင္ျဖစ္ပြားမႈထက္ ကေလး ေတြကို ပိုထိခိုက္ေစတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

အခုျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈခံရသူအေယာက္(၂၅၀၀)ေက်ာ္႐ွိၿပီး လူ (၁၆၀၀)နီးပါးေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)ကေျပာပါတယ္။  ကေလး(၇၅၀)ဦးကိုေရာဂါကူးစက္ခဲ့ၿပီး ဒါဟာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈရဲ႕(၃၁)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့အျပင္ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္ေတြအရ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြေသ ဆံုးမႈက (၇၇)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိတယ္လို႔လည္း မာကာဒိုကေျပာပါတယ္။ လက္႐ွိေရာဂါပ်ံ႕ပြားေနခ်ိန္မွာ လူ(၁၆၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို ကာ ကြယ္ေဆးထိုးေပးထားၿပီး လူ(၁၄၀၀၀၀)ကိုေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တဲ့အျပင္ ခရီးသည္(၇၁)သန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၅၀) အကုန္ခံၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News