ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဂိုမာၿမိဳ႕မွာ အီဘိုလာေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ေသဆံုးသူေနာက္ တစ္ဦး႐ွိလာၿပီး ဒါဟာအီဘိုလာေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ဂိုမာၿမိဳ႕မွာ ေသဆံုးတဲ့ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ရ၀မ္ဒါႏုိင္ငံနဲ႔နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ပိုင္း၊ ဂိုမာၿမိဳ႕က သတၱဳတြင္းအလုပ္သမားတစ္ ေယာက္ အီဘိုလာေရာဂါပိုးေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္တဲ့အႏၱရာယ္႐ွိေနသလို ကြန္ဂိုနယ္နိ မိတ္ကိုေက်ာ္ သြားႏုိင္ တယ္ဆိုၿပီး ၾကက္ေျခနီေအဂ်င္စီပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ခုမွာ ကုလသမဂၢအရာ႐ွိေတြကသတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အီဘိုလာေရာဂါပိုး ေၾကာင့္ ဂိုမာၿမိဳ႕မွာေသဆံုးတဲ့ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကိုရပ္တန္႔ႏိုင္ေအာင္ က႑အားလံုးကေန စည္း႐ံုးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔ အီဘိုလာအေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈညွိႏိႈင္းေရးမွဴးေဒးဗစ္ ဂရက္စ္ေလနဲ႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႔က အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ ဆိုင္ရာဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ေဒါက္တာအီဘရာဟီမာ ဆိုစီေဖာတို႔က ေျပာပါတယ္။ လူဦးေရထူ ထပ္တဲ့စင္တာေတြမွာ ေရာဂါကူးစက္မႈ အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ မီးေမာင္းထိုးျပေနၿပီး တစ္ကမာၻလံုးတံု႔ျပန္ဖို႔နဲ႔ အလွဴ႐ွင္ေတြအေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႔(WHO)၊ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈေရးရာ႐ံုး(OCHA)၊ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNICEF)နဲ႔ ကမာၻ႔အစား အစာအစီအစဥ္(WFP)ေခါင္း ေဆာင္ေတြရဲ႕ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ကုလသမဂၢေျပာခြင့္ရသူစတက္ဖန္ ဒ်ဴခ်ာရစ္က ဖတ္ျပခဲ့ပါတယ္။

 

Related News