ေလာင္စာဆီအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္႐ွိတဲ့ေဟာင္ေကာင္ဘက္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၄၅)သန္းတန္ဖိုး႐ွိ ဆီေမွာင္ခိုကူးတာကို က်န္ဂ်န္းအေကာက္ခြန္ဌာနကဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္၊ က်န္ဂ်န္းအေကာက္ခြန္ဌာနက အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၄၅)သန္းတန္ဖိုး႐ွိ ေလာင္စာ ဆီတန္(၁၆၀၀၀၀)၀န္းက်င္နဲ႔ အဲဒီေမွာင္ခိုကူးမႈမွာပါ၀င္ေနတယ္လို႔ယူဆရတဲ့ လူ(၄၉)ေယာက္ကိုမၾကာေသးခင္ ကဖမ္းဆီးခဲ့ပါ တယ္။ ေဟာင္ေကာင္မွာ ေလာင္စာဆီကို အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားလို႔ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသူေတြကို အျမတ္အစြန္းမ်ား မ်ားရလို႔ ေမွာင္ခိုကူးဖို႔ႀကိဳးစားၾကတာပါ။ အခုေမွာင္ခိုကူးမႈမွာ အဖြဲ႔(၅)ဖြဲ႔ပါ၀င္ၿပီး တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကို မတူညီတဲ့တာ၀န္ေတြေပးထား သလို တခ်ိဳ႕က သူတို႔ရဲ႕ေဟာင္ေကာင္ကေထာက္ပံ့သူေတြနဲ႔အဆက္အသြယ္မျပတ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းရၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပုလဲ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသက ကုန္းတြင္းပိုင္းျမစ္ေတြမွာ ငါးဖမ္းေလွေတြအသံုးျပဳၿပီး ဆီေတြေမွာင္ခိုကူးတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ေဒါင္ ဂြမ္၊ ကြမ္က်ိဳးနဲ႔ ဖို႐ွန္ၿမိဳ႕တို႔လိုေနရာေတြက ရာဇ၀တ္ဂုိဏ္းေတြကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေခ်မႈန္းဖို႔ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ စုစုေပါင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္(၂၄၇)ေယာက္ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႔(၃၈)ဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းေတြပုန္းေအာင္းေနတဲ့ေနရာမွာ ဆီတိုင္ကီ တင္ထားတဲ့ကုန္တင္ကားေတြကို အေကာက္ခြန္ဌာနကေတြ႔႐ွိခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္တစ္ခုမွာေတာ့ ေလာင္စာဆီတန္(၁၀၀)ကို အမ်ားဆံုး အေနနဲ႔ေတြ႔႐ွိခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News