အာ႐ွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ကႏိုင္ငံေတြပါ၀င္မယ့္(RCEP)ဆိုင္ရာ(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးမႈက  ဇူလိုင္(၃၁)ရက္မွာ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး အျပဳသေဘာ တိုးတက္မႈေတြ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ေဒသတြင္းအားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာစီးပြားေရးမိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္မႈ(RCEP)ဆိုင္ရာ(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဟီနန္ျပည္နယ္၊ က်န္းက်ိဳးၿမိဳ႕မွာ ဇူလိုင္(၃၁)ရက္ကအဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့တိုးတက္မႈေတြ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ RCEP ဟာ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္(၁၀)ႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ပါ၀င္ဖို႔အဆိုျပဳ ထားတဲ့ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ RCEPအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာမယ့္ႏိုင္ငံ(၁၆)ႏိုင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္ (၇၀၀)ေက်ာ္ဟာ ဇူလိုင္(၂၂)ရက္ကေန(၃၁)ရက္အထိက်င္းပခဲ့တဲ့အစည္းအေ၀းမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူ ေတြက ကုန္ပစၥည္းနဲ႔၀န္ေဆာင္မႈေတြကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ မူလစည္းမ်ဥ္းေတြ၊ ကုန္သြယ္ေရးေျဖ႐ွင္းမႈနည္းလမ္းေတြ၊ ဥာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္နဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ကုန္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ ကိစၥရပ္ေတြမွာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈက အခုႏွစ္အတြင္းၿပီးစီးလိမ့္မယ္လို႔ တ႐ုတ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကေျပာပါတယ္။ RCEPဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားအဆင့္အ စည္းအေ၀းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေဘက်င္းမွာ ၾသဂုတ္(၂)ရက္နဲ႔(၃)ရက္တို႔မွာ က်င္းပဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။

 

 

Related News