ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ဦးစားေပး ကုန္သြယ္ခြင့္ေပးရာကေန ႐ုတ္သိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္မိတယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကိုဦးစားေပးကုန္သြယ္ခြင့္ေပးထားတာကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက႐ုတ္သိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားက စိုးရိမ္မိတယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကန္ေက်ာင္၀ါက ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္က ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္မွာ ၾသဂုတ္(၂) ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN)နဲ႔ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာ ကန္က ေျပာခဲ့တာပါ။ တရားမွ်တမႈနဲ႔လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈရဲ႕အေျခခံစည္း မ်ဥ္းေတြက စိန္ေခၚခံေနရၿပီး ဂ်ပန္ႏို္င္ငံဆံုးျဖတ္ခ်က္က တစ္ဖက္သတ္ဆန္တယ္လို႔လည္း ကန္က ေျပာပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အခုလိုတိုင္ၾကားမႈမ်ိဳးလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို မသိပါဘူးလို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ႐ိုကိုႏိုက ေျပာပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး႐ႈေထာင့္ကေန ထိ႐ွလြယ္တဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔ နည္းပညာေတြေပၚ ထိေရာက္တဲ့ ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈက ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအဖြဲ႕၀င္တစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ၿပီးပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈက ကမာၻ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕(WTO)သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔သက္ဆိုင္္တဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြအပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္နဲ႔ကိုက္ညီတယ္လို႔လည္း တာ႐ိုကိုႏိုက ေျပာပါတယ္။ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕အဓိကတင္ပို႔ကုန္ေတြျဖစ္တဲ့မန္မိုရီခ်စ္ပ္ျပားေတြနဲ႔အီလက္ထေရာနစ္မ်က္ႏွာျပင္ေတြ ဖန္တီးရာမွာအေရးႀကီးတဲ့ပစၥည္း(၃)ခုကို ဂ်ပန္ကေန ေတာင္ကိုရီးယားကိုပို႔ရာစည္းကမ္းပိုတင္းၾကပ္သြားဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ဂ်ပန္က စည္းကမ္း သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဟာဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႔ပထမဆံုးထုတ္ပယ္ျခင္းခံရတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ဂ်ပန္ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္လိုမွာပါ။

 

 

Related News