ဘရာဇီးေဒသ ငွက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဂ်ာကူငွက္ရဲ႕ မစင္ကေနထုတ္လုပ္တဲ့ ေကာ္ဖီဟာေကာ္ဖီေစ်းကြက္ထဲမွာ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ေကာ္ဖီေတြထဲက တစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါတယ္။ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၊ ကာမို ဒီ မီနက္စ္ၿမိဳ႕က ဂ်ာကူလို႔ေခၚတဲ့ငွက္ရဲ႕ေကာ္ဖီေစ့ မစင္ေတြဟာ ေကာ္ဖီခ်စ္သူေတြအတြက္ တမူထူးျခားတဲ့ အရသာကို ေပးေနပါတယ္။ ဘရာဇီးမွာ ေကာ္ဖီေစ့ခူးတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕အလုပ္သမားေတြက ေတာင္ကုန္းတစ္ေလွ်ာက္ေပၚမွာ စိုက္ထားတဲ့ သစ္ပင္ေထာင္ခ်ီကေနဘယ္ရီသီးေတြေကာက္ယူၾကေပမဲ့ တခ်ိဳ႕အလုပ္သမားေတြကေတာ့ေကာ္ဖီေစ့ေတြေကာက္ ၾကသလို  မတူကြဲျပားတဲ့ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းတစ္ခုကဂ်ာကူငွက္က မစင္အျဖစ္စြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ့ေကာ္ဖီေစ့ေတြကို႐ွာေဖြၾက တာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာကူငွက္ေတြဟာ ေကာ္ဖီနဲ႔ဘယ္ရီစိုက္ခင္းေတြကို မွီခို႐ွင္သန္ႀကီးထြားေနရေပမဲ့ အဲဒီေနာက္ကြယ္မွာအစာ ခ်က္ၿပီးသားအေစ့ေတြကိုျပန္စြန္႔ထုတ္တာလည္း ပါ၀င္ေနတာပါ။

ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းေတြက အလုပ္သမားေတြက ဂ်ာကူငွက္ေတြမ စင္အျဖစ္ စြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ့ေကာ္ဖီေစ့ေတြကိုစုေဆာင္းၿပီး ေနလွန္းအေျခာက္ခံ၊ သီးသန္႔ထားကာ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ေကာ္ဖီျဖစ္ေအာင္ ေလွာ္ၾကပါတယ္။အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးေကာ္ဖီေစ်းကြက္ေတြမွာ တိရစာၦန္ေတြအစာခ်က္ၿပီးသားေကာ္ဖီေစ့နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ေကာ္ဖီကေစ်းအ ႀကီးဆံုးပါ။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာျပရရင္ ဘရာဇီးဂ်ာကူငွက္ေကာ္ဖီတစ္ကီလိုဂရမ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆၀)နဲ႔ေရာင္းခ်ရပါတယ္။ဘရာဇီးႏိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးေကာ္ဖီထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ေရာ တင္ပို႔တဲ့ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ပါရပ္တည္ေနပါတယ္။ ေကာ္ဖီတင္ ပို႔မႈစုစုေပါင္းရဲ႕ (၁၀)ရာခုိင္ႏႈန္းကေန (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုဘရာဇီးကတင္ပို႔ေနတာျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ေကာ္ဖီေသာက္သံုးမႈအမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကို အဓိကတင္ပို႔ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News