အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကား၀င့္စြက္ဖက္မႈနဲ႔ ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္တာေတြလုပ္ခဲ့တာကို တံု႕ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာ ႐ုရွားႏုိင္ငံကို ျပင္းထန္တဲ့ ပိတ္ဆိုမႈလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုရွား႐ံုးေတြ ပိတ္ပင္မႈ၊ သံတမန္ေတြ ႏွင္ထုတ္မႈေတြဟာ ႐ုရွားႏုိင္ငံအေပၚ လုပ္မယ့္အစီစဥ္ေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ 

 

Related News