တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ သမၼတရွီက်င့္ပင္လက္ထက္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ေနပါတယ္။ လက္ရွိလည္း လုပ္ေဆာင္ေန ဆဲျဖစ္တဲ့ တိုက္ဖ်က္မႈအတြင္းမွာ အေရးယူခံရသူအေရအတြက္ဟာ ၁.၂ သန္းအထိ ရွိလာၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ 

Related News