အေမရိကန္အေရြးေကာက္ခံသမၼတ Donald Trump အစိုးရအဖြဲ႔ အာဏာရလာခ်ိန္မွာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာဝေျပာ ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္သာရွိေၾကာင္း  အာဖ ဂန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၊ မူဝါဒေရးရာလက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Thomas Shannon က အာမခံေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကဘူးလ္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည့္ မစၥတာ Shannon သည္ အာဖဂန္ သမၼတ Ashraf Ghani၊ အာဖဂန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးခ်ဳပ္ Abdullah Abdullah တို႔အပါအ၀င္ တျခား ထိပ္တန္းအစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥတာ Shannon အေနျဖင့္ အာဖဂန္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သမၼတ Barack Obama ၏ သမၼတသက္တမ္း ရွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ သည့္ အေမရိကန္-အာဖဂန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မိတ္ဘက္အေနထားမွာ ခိုင္မာစြာဆက္လက္တည္ရွိေနေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ Shannon က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ ေန႔ေနာက္ပိုင္း Trump အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးသြားမည္မဟုတ္ဘဲ ပို၍ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းျဖစ္လာရံုသာမက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ့သြားရန္သာရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အရွည္ၾကာဆံုးစစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာေနသည့္ အာဖဂန္ႏုိင္ငံတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အေရြး ေကာက္ခံ သမၼတ Trump အေနျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံုစီစဥ္သြားမည္ကို ယခုထိတိုင္ တိတိက်က်မသိရွိရေသးေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ 

Related News