လွ်ဳိ၀ွက္အခ်က္အလက္ေတြကို ေပါက္ၾကားေစမႈနဲ႔ ထိုင္၀မ္သမၼတေဟာင္း မာယင္က်ိဳးကို ထိုင္၀မ္အစိုးရေရွ႕ေနေတြက တရားစြဲဆိုလိုက္ပါတယ္။ မာကေတာ့ သူ႕ကို စြပ္စြဲထားတာေတြကို ျငင္းဆိုထားပါတယ္။     ထိုင္၀မ္သမၼတေဟာင္း မာယင္က်ိဳးကို လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပါက္ၾကားမႈနဲ႔ ထိုင္ေပၿမိဳ႕အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား႐ံုးက မတ္လ(၁၄)ရက္မွာ တရားစြဲလိုက္ပါတယ္။ မာယင္ကိ်ဳးဟာ ဆက္သြယ္ေရးလံုၿခံဳေရးဥပေဒ၊ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးဥပေဒနဲ႔  တစ္ကိုယ္ရည္အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔တရားစြဲဆိုခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ မာကို ဒီမိုကရက္ တစ္ တိုးတက္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ ခါခ်န္မင္က တရားစြဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

မာဟာ သူသမၼတတာ၀န္ယူခ်ိန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကန္းယိဟန္၊ သမၼတ႐ံုးေျပာခြင္႔ရသူ လိုခ်ိခ်န္တို႔ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းေတြ ေပါက္ၾကားေစခဲ့တဲ့အျပင္ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက ခါခ်န္မင္ ကို စြပ္စြဲထားတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေသးစိတ္ကို ဖြင့္ခ်ဖုိ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေဟာင္းကို ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္လုိ႔လည္း ခါခ်န္မင္က စြပ္စြဲထား တာပါ။ ဒီလိုအခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားခဲ့တာဟာ သူ႔ရဲ႕နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈကို ပ်က္စီးေစခဲ့တယ္လုိ႔ အခိုင္အမာ ေျပာဆိုပါတယ္။

ထိုင္ေပခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွာျပဳလုပ္တဲ့ၾကားနာမႈကို တက္ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ မာက သူ႔ကို စြပ္စြဲတာေတြကို ျငင္းဆိုထားၿပီး ခါဟာ သူ႔ကိုစြပ္စြဲထားတာေတြအတြက္ အမ်ားျပည္သူ အာ႐ံုလႊဲေအာင္ လုပ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ တရား႐ံုးဟာ အမႈအတြက္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ မတ္လ ၂၈ ရက္မွာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေခ်ရွိေနပါတယ္။ 

 

 

    

Related News