ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ေမလ ၉ ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ္လို႔ ေတာင္္ကိုရီးယား ယြန္ဟတ္သတင္းဌာနကေဖာ္ျပပါတယ္။ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးဟာ ေတာင္္ကိုရီးယား သမၼတေဟာင္း ပတ္ဂြန္ေဟးကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရမႈနဲ႔ ပက္သက္ျပီး  အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ျပီးေနာက္ သမၼတရာထူးက ထြက္ေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေတာင္္ကိုရီးယား အစိုးရေရွေန႔ေတြဟာ သမၼတေဟာင္း ပတ္ဂြန္ေဟးကိုအက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈနဲ႔ ပက္သက္ျပီးစံုစမ္း စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ျပီး ပတ္ဂြန္ေဟးကလည္း စံုစမ္းမႈကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေတာင္္ကိုရီးယား သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကို ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း က်င္းပဖုိ႔ သတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္္ကိုရီးယား သမၼတ ပတ္ဂြန္ေဟးဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းမွာ သမၼတအိမ္ေတာ္ကထြက္ခြာျပီး ဆုိးလ္ၿမိဳ႕မွာ သာမန္အရပ္သား ပံုစံနဲ႔ေနထုိင္ ေနရပါတယ္။ 

 

 

Related News