တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ  အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈအေျခအေန ဖိအားေတြျမင့္တက္ေနေပမဲ့ အခုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ျပမွာ အလုပ္အကိုင္ ၁၁ သန္း ဖန္တီးသြားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈ ရွိမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခက်င္းက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္းက လူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့မႈျမင့္တက္လာႏိုင္မလားဆိုတဲ့ေမးခြန္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သတင္း ေထာက္ေတြက ေမးခ်ိန္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္တာပါ။ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈရည္မွန္းခ်က္ကို အစိုးရဘက္က အခုနွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးမွန္းထားလုိ႔ ၿမိဳ႕ျပေဒသမွာ အလုပ္အကိုင္ ၁၁ သန္း အထိရွိလာမွာလုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

အလုပ္လက္မဲ့မျဖစ္ လာေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔ အခုႏွစ္အတြင္း တိုးတက္မႈႏႈန္း ၆.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိ ေနဖုိ႔လိုတယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္အကိုင္ ၁၃ သန္းအထိ ဖန္တီးထားႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ မွ်တတဲ့ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏႈန္း အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သလို အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစခဲ့တယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈနဲ႔ ဆန္းသစ္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ အကူအညီ ေတြေပးေနတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ အစိုးရကို မွီခိုေနရမယ့္အစား ကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေနတယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီက ေျပာပါတယ္။ 

 

 

Related News