ဟာ၀ိုင္အီျပည္နယ္က ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးတစ္ဦးဟာ အေမရိကန္သမ္ၼတ ထရမ့္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ ၇ ႏိုင္ငံက လူေတြကို ျပည္၀င္ခြင့္ ယာယီပိတ္ပင္မႈအမိန္႔ကို အေရးေပၚဆိုင္းငံ့ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ရဲ႕ အမိန္႔ ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အသက္၀င္ဖုိ႔ နာရီပိုင္းအလိုမွာပဲ တရားသူႀကီးရဲ႕အေရးေပၚ ဆိုင္းငံ့မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာတာပါ။

သမၼတျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ အမိန္႔မွာ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆီးရီးယား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆူဒန္နဲ႔ ယီမင္ႏိုင္ငံေတြက လူေတြကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရက္ေပါင္း ၉၀ ကန္႔သတ္မႈပါ၀င္ေနတာပါ။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကိစ္ၥေၾကာင့္ တားျမစ္တယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရခုခံေခ်ပမႈဟာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္တယ္လုိ႔ တရားသူႀကီး ဒဲရစ္ ၀က္ဆန္က ေျပာလိုက္တာပါ။

ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ သမၼတရဲ႕ ျပည္၀င္ခြင့္ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈ အမိန္႔ဟာ ဟာ၀ိုင္အီျပည္နယ္ရဲ႕စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္ဆိုၿပီး တရား႐ံုးကို ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ၾကတာပါ။ သမၼတရဲ႕ျပည္၀င္ခြင့္ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈအမိန္႔ကို ဟန္႔တားဖုိ႔ ေရွ႕ေနေတြဟာ ေမရီလင္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ ၆ ခုက တရား႐ံုးေတြမွာ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတရဲ႕အမိန္႔ အခုလို ဆိုင္းငံ့ခံရတာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News