ထိုင္းေတာ္၀င္တပ္မေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြ အတြင္း သေဘာတူညီမႈေတြရျပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးဇုန္ ၅ ခုသတ္မွတ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ထိုင္းေတာ္၀င္တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဇုန္ေတြ သတ္မွတ္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ မာရာပတ္တနီတို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလတုန္းက ေလးရွား ႏုိင္ငံမွာေဆြးေႏြးခ်ိန္အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဇုန္ေတြသတ္မွတ္ဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ေစ႔စပ္  ေဆြးေႏြး ေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႈးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆစ္တီ တီရာကူ၀မ္က ကနဦးအဆင့္အေနနဲ႔ ေဘးအႏၱာရယ္ကင္းေရးဇုန္ ငါးခု ေၾကညာ သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေဘးကင္းေရးဇုန္ စီမံခန္ခြဲမႈအဖြဲ႔ ကို အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြ ပူေပါင္းဖြဲစည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ထားတဲ့ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေစတဲ့ သိသာတဲ့တိုးတက္မႈေတြရွိထားတယ္လုိ႔ ယူဆရေပမဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ အရပ္သားေတြနဲ႔စစ္သားေတြကို တိုက္ခိုက္မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္အေနနဲ႔ ထိုင္းပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ နိုင္ငံေတာင္ပိုင္း အတြက္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္းကို မိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News