ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ဘုရင္ ဆယ္လ္မန္ဟာ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ပင္ေတြဆံုၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔စြမ္းအင္က႑၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈက႑၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အာကာသ က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုိးျမင့္ႏုိင္ဖို႔ သေဘာတူညီမႈေတြရခဲ့ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် ဘုရင္ ဆယ္လ္မန္ဟာ အာရွႏုိင္ငံေတြဆီ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ပင္နဲ႔ ဘုုရင္ဆယ္လ္မန္တုိ႔ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။  

တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတုိ႔မွာ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ အခုလိုသေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေရနံ႐ိုင္းအဓိကတင္ပို႔ေနတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ ႏိုင္ငံၾကားလံုၿခံဳေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဟာ တုိးတက္မႈေတြ ရွိလာၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ေလတပ္ဖြဲ႔မွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေမာင္းသူမဲ့ တုိက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ေတြ ျဖန္ၾကက္ခ်ထားသလို  ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္တပ္ေတြဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ ဘုရင္ ဆယ္လ္မန္ ဟာ ဂ်ပန္၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူးႏုိင္းႏိုင္ငံေတြဆီ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး ေမာ္လ္ဒိုက္ ႏိုင္ငံကို ခရီးဆက္ဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ 

 

 

Related News