ျပင္သစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ဗံုး႐ွင္းလင္းေရးအဖြဲ႔ေတြဟာ ဘတ္(စ)ကတ္ ခြဲထြက္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (အက္တာ)ရဲ႕ လက္နက္ခဲယမ္းနဲ႔ ေဖာက္ခြဲေရးပစ္ၥည္း ၃ တန္ နီးပါးကို ႐ွာေတြ႔႐ွင္းလင္းၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အက္တာအဖြဲ႔ဟာ  လက္နက္စြန္႔ၿပီလုိ႔ ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္ သူတုိ႔လက္နက္ေတြ ၀ွက္ထားတဲ့ေနရာေတြကို ျပင္သစ္အာဏာပိုင္ေတြကို ေျပာျပလိုက္ၿပီးေနာက္မွာ အခု႐ွင္းလင္း ႐ွာေဖြမႈထြက္ေပၚလာတာပါ။ ျပင္သစ္အာဏာပိုင္ေတြဟာ အက္တာအဖြဲ႔ ေျပာျပထားတဲ့ေနရာေတြမွာ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ရွာေဖြတာေတြကို စေနေန႔ကတည္းက စတင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အက္တာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ဟာ ဘတ္(စ)ကတ္မ်ိဳးႏြယ္စုအတြက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာ လြတ္လပ္ေရးယူဖုိ႔ႀကိဳးပမ္းေနတာ ရာစုနွစ္ တစ္၀က္နီးပါး ႐ွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အက္တာအဖြဲ႔ဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတာကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ေပမဲ့ လက္နက္စြန္႔ေၾကာင္းကိုေတာ့ အခုတစ္ပတ္အတြင္းမွာ ေၾကညာလိုက္တာပါ။ အက္တာအဖြဲ႔ရဲ႕ လက္နက္စြန္႔မႈကို ျပင္သစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႀကိဳဆိုေၾကာင္းေျပာထားေပမဲ့ စပိန္အစိုးရ ဘက္ကေတာ့ အက္တာအဖြဲ႔နဲ႔ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းဖုိ႔ ျငင္းဆန္ထားသလို အဖြဲ႔ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔အထိ ေျပာဆိုေနပါတယ္။ 

 

 

Related News