အိႏၵိယအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ကတ္႐ွ္မီးယားေဒသမွာ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနခ်ိန္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ ရဲေတြၾကား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မႈေၾကာင့္ လူေသဆံုးဒဏ္ရာရတဲ့အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

 

     

Related News