တူရကီႏိုင္ငံမွာ သမၼတ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိေစမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ အတြင္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာမဲရလာဒ္ ထြက္ေပၚ လာမႈအေပၚ တူရကီျပည္သူေတြက ဆႏၵၵျပမႈျဖစ္ပြား ေနပါတယ္။တူရကီနိုင္ငံမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးျပည္သူ႔ဆႏၵၵခံယူပြဲရလာဒ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ဆႏၵျပမႈ အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕ေပၚက လမ္းေတြေပၚမွာ ျဖစ္ပြားသြားပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ေထာက္ခံမဲက ကန္႔ကြက္မဲကို မဲအနည္းငယ္အသာနဲ႔ အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵခံယူပြဲ မဲေပးမႈမွာ ေထာက္ခံမဲ အႏိုင္ရရွိခဲ့လုိ႔ လက္႐ွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ တူရကီသမၼတ အာဒို၀မ္ဟာ သမၼတ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိမွာျဖစ္သလို သမၼတ သက္တမ္းလည္း ၾကာၾကာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရရွိေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။ တူရကီနိုင္ငံရဲ႕အဓိက အတိုက္အခံပါတီေတြကေတာ့ မဲရလာဒ္ကို ပယ္ခ်ထားသလို ဆႏၵခံယူပြဲရလာဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ အထိ ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။

ဆႏၵျပသူေတြကေတာ့ မဲေပးပြဲတုန္းက မူမမွန္တဲ့တရားမ၀င္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ႐ွိခဲ့လို႔ မဲရလာဒ္ကို ဆႏၵၵျပတာလုိ႔ေျပာပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္မယ့္အဆိုျပဳခ်က္ေတြထဲမွာ သမၼတဟာ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲျဖစ္လာ႐ံုသာမက အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲပါျဖစ္လာမယ့္အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ သမၼတဟာ ၅ ႏွစ္ၾကာ သမၼတ သက္တမ္း ၂ ႀကိမ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္လုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္တာဟာ သမၼတအာဒို၀မ္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမို ရရွိေစတယ္ဆိုၿပီး တူရကီႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ႐ွိေနတာပါ။ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲဟာ ကန္႔ကြက္မဲကို သံုးရာ ခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့တာလုိ႔ တူရကီေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဘုတ္အဖြဲ႔က အတည္ျပဳထားပါတယ္။

 

 

Related News