အင္ဒိုနီး႐ွားနိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးအတြက္ ဒုတိအေက်ာ့ မဲေပးပြဲေတြကို ဒီေန႔မွာ က်င္းပေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာကာတာက မဲဆႏၵ႐ွင္ေတြဟာ လက္႐ွိတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး “ပါနာမာ”န႔ဲ“ရာဆစ္ ဘက္စ္၀ီဒန္”တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ မဲေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးအတြက္ ပထမတစ္ႀကိမ္မဲေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ မဲအေရအတြက္ အျပတ္အသတ္ မရခဲ့လို႔ မဲေပးပြဲ ေနာ့တစ္ေက်ာ့ က်င္းပရတာျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵ႐ွင္ေတြကို ေမးျမန္းထားတဲ့အျမင္သေဘာထားစစ္တမ္းေတြမွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္း ႏွစ္ဦးဟာ အျပတ္အသတ္မဲရဖို႔ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈေတြ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းမွာျမင္တက္ေနခ်ိန္မွာ ဒုတိအေၾကာ့မဲေပးမႈ ထြက္ေပၚ လာတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားပါတယ္။

လက္႐ွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး “မစၥတာ ပါနာမာ”ပထမအေက်ာ့မဲေပးမႈမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ အျပတ္အသတ္အနိုင္ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ “မစၥတာ ပါနာမာ”ဟာ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈျပဳုလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခံထားရေပမဲ့ “မစၥတာ ပါနာမာ”ကေတာ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ “မစၥတာ ပါနာမာ”ကေတာ့ မိသားစုနဲ႔အတူ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္းက မဲ႐ံုမွာ မဲေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ ထားေပမယ့္ မဲေပးတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ဟာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေအးေအး ေဆးေဆး႐ွိေနတယ္လုိ႔ သတင္း ေတြမွာေဖာ္ျပေနပါတယ္။  

 

 

Related News