ယူကရိန္းအေရွ႕ပုိင္းကခြဲထြက္ေရးသမားေတြကို ႐ုရွားႏိုင္ငံဘက္က ေထာက္ခံေနမႈရပ္ဆိုင္းေရး ေတာင္းဆိုတဲ့ ယူကရိန္းရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို ကုလသမဂၢႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုးက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ယူကရိန္းႏိုင္ငံအေရွ႕ပုိင္းက ႐ုရွားလိုလားတဲ့ခြဲထြက္ ေရးလႈပ္ရွားမႈပဋိပကၡမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ပါ၀င္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြအတြက္ ယူကရိန္းဘက္က သက္ေသခိုင္လံုစြာ မျပနိုင္ဘူးလုိ႔ သယ္ဟိတ္ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုတစ္ႀကိမ္က ေလးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေပမယ့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ၿပီးခဲ့တဲ့  ၃ ႏွစ္တုန္းက က်ဴးေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ခ႐ိုင္းမီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာေနထိုင္တဲ့ တာတာတိုင္းရင္းသားေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ိဳးမလုပ္ဖုိ႔ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအေနနဲ႔  မဲ့လစ္လုိ႔ေခၚတဲ့ တာတာကြန္ဂရက္စ္လႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္ ခ႐ိုင္းမီးယား တာတာအသိုက္အ၀န္းရဲ႕ လႊတ္ေတာ္အင္စတီက်ဴး႐ွင္းေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ တရား႐ံုးကဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုရွားဟာ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသမွာ တာတာကြန္ဂရက္စ္ လႊတ္ေတာ္က်င္းပခြင့္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားတာပါ။ ဒါ့ျပင္ ခ႐ိုင္းမီးယားမွာ ယူကရိန္းဘာသာစကားအသံုးျပဳသင္ၾကားတဲ့ ပညာေရးသင္ယူခြင့္ ႐ွိေနေရးကိုလည္း ႐ုရွားဘက္က လိုက္နာရမယ္လုိ႔ တရား႐ံုးကတညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News