ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)တုိ႔ဟာ ကမာၻ႕ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးရဲ႕ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မယ့္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့စီးရြားေရးသေဘာတူညီခ်က္(EPA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာဘဲနဲ႔ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ရန္းကေလာက္ ရန္ကာတုိ႔ဟာ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ရရွိေၾကာင္းကို ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕မွာ ေၾကညာ လိုက္တာပါ။ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးတာေတြ ေလးႏွစ္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးစရာကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္လုိ႔ အခုလိုသေဘာတူညီလုိက္တာလုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒တုိ႔က အတည္ျပဳပါတယ္။

အီးပီေအ သေဘာတူညီခ်က္ဟာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သလို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ႀကီးမားတဲ့ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။သေဘာတူညီခ်က္အရ အီးယူဟာ ဂ်ပန္ခရီးသည္တင္ကားေတြကို ၇ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း တစ္ဆင့္ခ်င္း အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကလည္း ဥေရာပထိန္ခဲအေပ်ာ့ေတြအတြက္ ပမဏတစ္ခုသတ္မွတ္ေပးၿပီး ၁၅ ႏွစ္အတြင္း အခြန္ကင္းလြတ္ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးဟာ ၀ိုင္ေတြအျပန္အလွန္တင္သြင္း ၊တင္ပုိ႔တာအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္သြားဖုိ႔ကိုလည္း သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ အီးယူဟာ ဂ်ပန္ဆာေကးအရက္နဲ႔ လက္ဖက္စိမ္းလက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေတြအတြက္ အခြန္ခ်က္ခ်င္း ကင္းလြတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  

 

 

 

Related News