တ႐ုတ္နဲ႔ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲေလတပ္ေလ့က်င့္တာေတြကို စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္ကျပဳလုပ္ၿပီး အခုလိုႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းၿပီး ေလတပ္ေလ့က်င့္မႈဟာ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

Related News