လန္ဒန္ၿမိဳ႕က ေျမေအာက္ရထားဘူတာရံုမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လက္လုပ္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ သံသယရွိသူေနာက္(၁)ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီလို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေျပာပါတယ္။ 
 
 

Related News