လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေျမေအာက္ရထားဘူတာရံုမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လက္လုပ္ဗံုးေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ သံသယရွိ သူေနာက္ထပ္(၂)ဦးကို ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထပ္မံဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ေနသူ (၅)ဦးကို ဖမ္းဆီးထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။
 
 
 
 

Related News