မကၠဆီႏိုင္ငံမွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့အင္အားျပင္းငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ(၂၇၀)ေက်ာ္အထိ ရွိလာေနၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ဒါဇင္ခ်ီအထိရွိေနေသးတယ္ဆိုတဲ့သတင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚ ေနပါတယ္။ မကၠဆီကိုၿမိဳ႕ေတာ္မွာေတာ့ ငလ်င္ေၾကာင့္ၿပိဳက်သြား တဲ့(၁၀)ထပ္ အေဆာက္အအံု ေအာက္မွာ လူတစ္ခ်ိဳ႕ရွိေနေသးတယ္လုိ႔ ယူဆေနတာေၾကာင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ေတြက အပ်က္အစီးေတြၾကားမွာ ရွာေဖြေရးေတြလုပ္ေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုၿပိဳက်ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြမွာ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေနတာေတြကို ဆက္လုပ္သြားမယ့္ အျပင္ ရပ္နားသြားဦးမွာ မဟုတ္ေသးဘူးလုိ႔ မကၠဆီကို သမၼတကေျပာထားပါတယ္။ ကေလးငယ္အမ်ားစု အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၂၅ ဦး ေသဆံုးထားၿပီးျဖစ္တဲ့ မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရဲ႕ အပ်က္အစီးေအာက္မွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ေယာက္ရွိေနႏိုင္ေသးလုိ႔ အဲဒီေက်ာင္းပ်က္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြက ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေတြ လုပ္ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုငလ်င္ဟာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ခတ္ခဲ့မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္တဲ့ အခုတစ္ပတ္ အဂၤါေန႔မွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အပ်က္အစီးမ်ားခဲ့တဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြကို ေမးခြန္းထုတ္တာေတြရွိေန ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ မကၠဆီကို တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြဟာ အစားအေသာက္နဲ႔ေဆး၀ါးေတြကို ျဖန္႔ေ၀ေပးေနေပမဲ့ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ျပည္သူ အမ်ားစုဟာ အကူအညီရရွိမႈနည္းေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

Related News