ကြာလာလမ္ပူေလဆိပ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္၏ ဖေအတူမေအကြဲညီအကိုေတာ္စပ္သူအသတ္ခံရမႈျဖင့္ စြတ္စြဲခံထားေသာအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးထံတြင္ ဥပေဒမွတားျမစ္ထားေသာVXဓါတုပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာပထမဦးဆံုးသက္ေသကိုတရားလိုမ်ားဖက္ကေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားမွ SitiAisyah ႏွင့္ ဗီယက္နမ္မွ Doan ThiHuongတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ကကင္မ္ဂ်ံဳနမ္အသတ္ခံရမႈတြင္ ၎တို႔၌အျပစ္မရွိဟုမေလးရွားတရား႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးစဥ္ကထြက္ဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ေသဆံုးသူ၏မ်က္ႏွာသို႔ VX ဓါတုပစၥည္းပါ၀င္ေသာအရည္တစ္မ်ိဳးကို ဖ်န္းပက္ခဲ့ေၾကာင္းစြတ္စြဲခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ကင္မရာျဖင့္႐ိုက္ကူးေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ အႏၱရာယ္မရွိေသာအရည္မ်ားျဖင့္ဖ်န္းပက္ေဆာ့ကစားခဲ့ၾကသည္ဟုယူဆထားေၾကာင္းတရားခံေရွ႕ေနမ်ားဖက္ကခုခံေခ်ပထားေၾကာင္းသိရသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေထာက္လွမ္းေရးမ်ားဟုသံသယရွိသူမ်ားက ၎တို႔အားေစခိုင္းခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။  ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္မ္ဂ်ံဳအန္သည္ ၎၏အကိုတစ္၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူမွာ အာဏာလုဖက္တစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုယူဆထားေၾကာင္းသိရသည္။

မေလးရွားဓါတုပစၥည္းဌာနဓါတုလက္နက္ေလ့လာေရးစမ္းသပ္ခန္းဗဟိုဌာနဌာနမွဴးျဖစ္သူေဒါက္တာRAJA SUBRAMANIAM က သံသယရွိသူႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ VXသံုးစြဲခဲ့သည့္ သဲလြန္စမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟုယမန္ေန႔ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ Rajaသည္ အဆိုပါအမႈတြင္ ၈ ဦးေျမာက္သက္ေသျဖစ္သလိုဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ Huong ၏ အေပၚအက်ီေပၚတြင္ အေရာအေႏွာမရွိေသာVX ႏွင့္ VX ၏ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားကိုလည္းေကာင္းသူမ၏ လက္သည္းမ်ားေပၚတြင္ ဓါတ္ေျပာင္းလဲသြားေသာVXပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္းေကာင္းဓါတ္ခြဲခန္းစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ဖန္ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရAisyah ၏ တီရွပ္လက္ျပတ္ေပၚတြင္လည္းအာ႐ံုေၾကာတံု႔ဆိုင္းမႈျဖစ္ေစသည့္ ဓါတ္ေျပာင္းဓါတုပစၥည္းျဖစ္ေသာVXအက္ဆစ္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟုအဆိုပါဓာတုပညာရွင္ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ VXသည္ ေလထုႏွင့္ထိေတြ႕သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဓါတ္ၿပိဳကြဲမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ေရႏွင့္ထိေတြ႕ပါကပိုမိုျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဓါတ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ VX ၏ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ VX ၏ ဓါတ္ေျပာင္းလဲပစၥည္းမ်ားကိုျဖစ္ေစေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ VXဓါတုပစၥည္းရွိသည္ကိုအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 

 

Related News