ကတ္တလန္ေဒသအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ တစ္လအလိုမွာပဲ ကတ္တလန္ ေဒသခြဲထြက္ေရးလိုလား သူေတြဟာ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕မွာ စုေ၀းခဲ့ၾကပါတယ္။လူေသာင္းဂဏန္း ေလာက္ဟာ ကတ္တလန္ေဒသခြဲထြက္ေရးကို အားေပးတဲ့ နဖူးစီးစာတမ္းေတြနဲ႔ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံကိုေရာက္႐ွိေနတဲ့ ကတ္တလန္ေဒသရဲ႕သမၼတျဖစ္သူ ကားလ္စ္ ပူစီမြန္ကို ေဒသရဲ႕သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

စပိန္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံု ဆိုင္ရာခံု႐ံုးက တရားမ၀င္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဒသခြဲထြက္ေရး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကားလ္စ္ကို စပိန္ဗဟိုအစိုးရဟာ သမၼတတာ၀န္ကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားလ္စ္နဲ႔ တျခား၀န္ႀကီးအဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း(၄)ဦးကို ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံကေန စပိန္ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ စပိန္အစိုးရက ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

ကားလ္စ္ကေတာ့ စပိန္အာဏာပိုင္ ေတြဟာ ဥပေဒရဲ႔ေနာက္ကြယ္မွာေနၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ွဴထားတယ္လို႔ ျပစ္တင္ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ကတ္တလန္ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း(၈)ဦးဟာ ခြဲထြက္ေရး ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အက်ဥ္းက်ခံေနရပါတယ္။ ကတ္တလန္ေဒသခြဲ ထြက္ေရး လိုလားတဲ့ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေရးပါတီဟာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အားေကာင္းတဲ့ မိတ္ဖက္ ေတြမ႐ွိျဖစ္ေနပါတယ္။

 

 

Related News