ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးBitcoinေတြရဲ႕တန္ဖိုးေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ခ်ိန္မွာ ေတာင္ကိုရီးယားဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးလဲလွယ္ေရးဌာနေတြရဲ႕ ကြန္ျပဴတာစနစ္ေတြကို (၄)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ခဲ့မႈတခ်ိဳ႕ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားစံုစမ္းေရးဌာန (N.I.S) က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ 

ေဖာက္ထြင္းခဲ့သူေတြဟာ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးအသံုးျပဳသူေတြဆီ အီးေမးေတြေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဲဒီအီးေမးေတြကေနတစ္ဆင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္ေတြကို ခိုးယူခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္မွာ N.I.S  ကေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ေတာင္ကိုရီးယားဒီဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးအသံုးျပဳသူေတြဆီကေန ၀မ္ေငြသန္းေထာင္ခ်ီကို ခိုးယူသြားတာျဖစ္ တယ္လို႔လည္း N.I.S  က ေျပာပါတယ္။ အခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ယန္းေငြသန္း(၅၈၀၀)ေက်ာ္တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ မွတ္တမ္း၀င္ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးေဖာက္ထြင္းခိုးယူမႈမွာလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားေတြ ပါႏုိင္ေခ် ႐ွိေနတယ္လို႔ N.I.S ဘက္က ေျပာပါတယ္။ 

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားေတြဟာ ကြန္ျပဴဳတာစနစ္ကို ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္တဲ့ခိုးမႈေတြကို အခုႏွစ္အတြင္းထပ္မံက်ဴး လြန္ဖြယ္႐ွိေနၿပီး ပစ္မွတ္ေတြဟာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲေနႏိုင္တယ္လို႔  N.I.S  က ေျပာတယ္ဆိုၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္၊ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီ၀င္ ကင္ေဗ်ာင္ကီးက ေျပာပါတယ္။  

 

 

Related News