ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆)ရက္မွာ ေမာ္ဒိုက္သမၼတအဗၺဒူလာ ယာမီးန္ကအေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး သမားေတြလႊတ္ေပးေရးအမိန္႔ကို ေမာ္ဒိုက္တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆)ရက္မွာ ေမာ္ဒိုက္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔တရားသူႀကီး(၁)ဦးကို ေမာ္ဒိုက္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေမာ္ဒိုက္တ ရား႐ံုးဟာ အတိုက္အခံႏိုင္ငံသမားေတြ ေထာင္ကေန လႊတ္ေပးေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အမိန္႔ကို က်န္႐ွိေနတဲ့ တရားသူႀကီး (၃)ဦးက ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို လႊတ္ေပးေရးအမိန္႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈေတြျဖစ္ပြား လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့စိုးရိမ္မႈေတြေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ သမၼတအဗၺဒူလာ ယာမီးန္ကညႊန္ၾကားခဲ့တာေၾကာင့္ အမိန္႔ကိုျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခဲ့ တာျဖစ္တယ္လို႔ တရားသူႀကီးေတြကေျပာပါတယ္။ သမၼတကို ဆန္က်င္အာဏာသိမ္းတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ အေရး ေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ သမၼတယာမီးန္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအသုိက္အ၀န္းအေနနဲ႔ အခုျဖစ္ရပ္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကား၀င္ေစ့စပ္ဖို႔ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားတြက ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ ေမာ္ဒိုက္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ အဗၺဒူလာ ဆာအိဒ္နဲ႔ တရားသူႀကီးအလီ ဟာမိဒ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးဖို႔ သမၼတယာမီးန္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၅)ရက္မွာ အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီတရားသူႀကီး(၂)ဦးကို စစ္ေဆးဖို႔ကလြဲရင္ တျခားနည္းလမ္းမ႐ွိေတာ့တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအေရးေပၚအေျခ အေနတစ္ရပ္ကို ေၾကညာရေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတယာမီးန္က ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆)ရက္က ႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္မွာ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံေနရတဲ့သမၼတေဟာင္း မိုဟာမက္ နာ႐ွိအပါအ၀င္ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ အတိုက္ အခံႏိုင္ငံေရးသမား(၉)ဦးဟာ အျပစ္မ႐ွိဘူးလို႔ ေမာ္ဒိုက္တရား႐ံုးခ်ဳပ္က တညီတညြတ္ထဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News