ရာေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္သည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားသည္ ေမာ္စကိုအနီးခရီးသည္တင္ ဂ်က္ေလယာဥ္ ပ်က္က်ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၇၁ ဦးေသဆံုးသည့္ ေနရာတြင္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Saratov ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ေလယာဥ္တစ္စီးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႕ ေမာ္စကိုDomodedovoေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာလာၿပီးမိနစ္ပိုင္းအတြင္းတြင္ ပ်က္က်ျခင္းျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္ ၆၅ ဦးႏွင့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းေျခာက္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ 

အဆုိပါျဖစ္စဥ္သည္ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈ၊ လူသားအမွားသို႕မဟုတ္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ဆိုသည့္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာကိုရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုမေတြ႕ရေၾကာင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ႐ုရွားစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာရေလယာဥ္ပ်က္က်ရာတြင္ မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္းမရွိဘဲပကတိအတိုင္းရွိေနၿပီး၊ ေပါက္ကြဲမႈသာျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊  မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားမွ အဆိုပါ ဂ်က္ေလယာဥ္သည္ ထိုးစိုက္က်လာၿပီးမီးေလာင္ျခင္းကို ျမင္ေတြခဲ့ရေၾကာင္းသတင္းဌာနမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

Related News