ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတသစ္ျဖစ္လာတဲ့ အာဏာရပါတီဥကၠ႒နဲ႔ဒုတိယသမၼတျဖစ္တဲ့ ဆီေရးရာမာဖိုဆာဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၅)ရက္မွာ သမၼတအျဖစ္ က်မ္းက်ိန္ သစ္ၥာျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္အာဖရိကသမၼတေဟာင္းဂ်က္ေကာ့ဘ္ ဇူးမားရာထူးကေနႏႈတ္ထြက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ျဖစ္တဲ့ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၅)ရက္မွာပဲ အာဏာရ(A.N.C)ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ဆီေရး ရာမာဖိုဆာဟာ ေတာင္အာဖရိကသမၼတအျဖစ္ က်မ္းက်ိန္သစၥာျပဳခဲ့ပါတယ္။ 
 
(A.N.C) ပါတီ၀င္အမ်ားစုလႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာရထားတဲ့ ေတာင္အာဖရိကလႊတ္ေတာ္က ရာမာဖိုဆာ(၁)ဦး တည္းကိုသာ သမၼတအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၿပီး သူတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့သမၼတ ဇူးမားလက္ထက္မွာစတင္လာခဲ့တယ္လို႔ ယူဆေနၾကတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို တိုက္ဖ်က္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ပထမဆံုးသမၼတမိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 
 
အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးႀကိဳးဆြဲခံေနရတာေတြကို စံုစမ္းေတြ႔႐ွိထားတယ္လို႔ ရာမာဖိုဆာက မိန္႔ခြန္းမွာထည့္သြင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတြင္းအေျခအေနေတြကို ေတာင္အာဖရိက လႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတသစ္က ႐ွင္းလင္းမွာျဖစ္ၿပီး အတိုက္ အခံပါတီျဖစ္တဲ့ (E.F.F) ကေတာ့ သမၼတသစ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ (A.N.C) ကေ႐ြးခ်ယ္တာထက္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္ဖို႔ လိုလားတယ္ဆိုၿပီး အာဏာရပါတီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေနပါတယ္။ 
 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႔ စြပ္စြဲခံခဲ့ရတဲ့ သမၼတေဟာင္း ဂ်က္ေကာ့ဘ္ဇူးမားဟာ ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္ဖို႔ သူ႔ရဲ႕အာဏာရပါတီက တြန္းအားေပးခံခဲ့ရၿပီး ရာထူးကေန မႏႈတ္ထြက္ဘူးဆိုရင္ သမၼတအျဖစ္ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲအဆံုးအျဖတ္ခံရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစြပ္စြဲမႈေတြဟာ မွားယြင္းေနတယ္လို႔ သမၼတေဟာင္းဇူးမားက ျငင္းဆိုထားပါတယ္။
 
 
 

Related News