ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ အၿမဲတမ္းလုပ္သား႐ွားပါးေနတဲ့ လက္လီေစ်းကြက္အတြက္ ဂ်ပန္အီလက္ ထေရာနစ္ကုမၸဏီပန္နာဆိုးနစ္က စနစ္သစ္(၁)ရပ္ကို ဖန္တီးေနပါတယ္။ေစ်း၀ယ္ေကာင္တာ ကေနထြက္တဲ့လမ္းကို ေလွ်ာက္သြား႐ံုနဲ႔၀ယ္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြအတြက္ ေငြ႐ွင္းႏုိင္ေအာင္ အဲဒီစနစ္က ကူညီမွာျဖစ္ပါတယ္။ပန္နာဆိုးနစ္နဲ႔ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းက သက္သာေစ်းဆိုင္ငယ္ေတြကို စီမံလည္ပတ္ေနတဲ့ကုမၸဏီ(၁)ခုတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ကိုယ္တိုင္ယူစတိုးဆိုင္(၁)ဆိုင္မွာ အဲဒီစနစ္ကို စတင္စမ္းသပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆိုင္မွာ႐ွိတဲ့ပစၥည္း(၁)ခုခ်င္းစီအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ အမွတ္အသား (၁)ခုျပဳလုပ္ထားၿပီး ဆိုင္ကေနထြက္တဲ့လမ္းကေနေစ်း ၀ယ္သူကေလွ်ာက္သြားတဲ့အခါ ေစ်း၀ယ္ အိတ္ထဲမွာပါတဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔သူတို႔ရဲ႕တန္ဖိုးေတြက ကြန္ျပဴတာမ်က္ႏွာျပင္မွာေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်း၀ယ္သူေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ေတြသံုးၿပီး ေငြေပးေခ်ရမွာျဖစ္ၿပီး ၾကာခ်ိန္(၅)စကၠန္႔ ေလာက္ပဲ႐ွိတယ္လို႔NHKသတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပပါတယ္။

အဲဒီစနစ္ကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ ေစ်းဆိုင္ေတြအေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ေလွ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္ၿပီး အီလက္ထေရာနစ္ အမွတ္အသား ေတြေၾကာင့္ ေငြ႐ွင္းရာမွာလည္း ပိုတိက်မွာျဖစ္တယ္လို႔ ပန္နာဆုိးနစ္ဘက္ကေျပာပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ကို အခုေႏြရာသီမွာ ေစ်းကြက္အတြင္းစတင္အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ 

 

 

Related News