အိႏ္ၵိယသမုဒၵရာက အိႏ္ၵိယေရတပ္စခန္းေတြကို ျပင္သစ္ေရတပ္သေဘၤာေတြသြားေရာက္ႏိုင္မယ့္ သေဘာတူညီမႈကို မတ္လ(၁၀)ရက္မွာ အိႏ္ၵိယနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ အိႏိ္ၵယနဲ႔ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔ဟာ မတ္လ(၁၀)ရက္မွာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ (၁)ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံေရး ပိုတိုးလာၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပင္သစ္သမၼတအီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ခ႐ြန္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
 
သေဘာ တူညီမႈေၾကာင့္ အိႏ္ၵိယနဲ႔ျပင္သစ္စစ္သေဘၤာေတြဟာ ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းေတြကို သြားေရာက္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ကမာၻ႔တည္ၿငိမ္မႈေတြဟာ အိႏိ္ၵယသမုဒၵရာမွာရင္းႏွီးထားရၿပီး အိႏ္ၵိယသမုဒၵရာဟာလည္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာလို တစ္ဦးတည္းက ဦးေဆာင္လို႔မရေတာ့တဲ့ ေရပိုင္နက္ ျဖစ္လာၿပီလို႔ သမၼတမက္ခ႐ြန္က ေျပာပါတယ္။ 
 
အိႏ္ၵိယသမုဒၵရာဟာ အနာဂတ္မွာ အေရးပါ လာမယ့္ေနရာျဖစ္လို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့တာဟာ အေရးႀကီးကိစၥ(၁)ရပ္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယနဲ႔ျပင္သစ္တို႔ဟာနယ္ပယ္စံုမွာပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီကေျပာပါတယ္။ အိႏိ္ၵယသမုဒၵရာအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕လႊမ္းမိုး မႈေတြျမင့္တက္လာခ်ိန္မွာ ျပင္သစ္နဲ႔ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
အိႏိၵယ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္မိုဒီနဲ႔ သမၼတမက္ခ႐ြန္တို႔ မတ္လ(၁၀)ရက္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ အာကာသေလ့လာေရးနဲ႔ သန္႔စင္တဲ့စြမ္းအင္က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ မက္ခ႐ြန္ရဲ႕အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွာ ယူ႐ိုေငြသန္း (၁၃၀၀၀)ေက်ာ္ တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ သေဘာတူညီမႈေတြျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ျပင္သစ္အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ 
 
 

Related News