အိုဆာကာစီရင္စုကဂ်ပန္အစိုးရပိုင္ေျမေတြကိုေစ်းေလွ်ာ့ၿပီး ပုဂၢလိကေက်ာင္းစီမံ လည္ပတ္သူမိုရီတိုမို ဂါကူအန္ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ တဲ့ျဖစ္ရပ္မွာ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္႐ွိသူေတြက စာခ်ဳပ္(၁၄)ခုကိုအေျပာင္းအလဲေတြျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဂ်ပန္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးတာ႐ို အာဆိုက ေျပာပါတယ္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ ေနာင္တရစရာျဖစ္ၿပီးေတာင္းပန္လိုတယ္လို႔ မတ္လ(၁၂)ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သတင္း စာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ အာဆိုကေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈေတြကို ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္က အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အခုလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေနာက္(၁)ႀကိမ္ ထပ္မျဖစ္ေစဖို႔ အေရးယူမႈေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ အာဆိုကေျပာပါတယ္။ အခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အာဆိုအေနနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး အျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ဖြယ္႐ွိတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနေပမဲ့ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း အာဆိုကျငင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၆)ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ကိုတင္ျပခဲ့ေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုမတင္ျပ ခင္မွာ စာ႐ြက္စာတမ္းကိုေျပာင္းခဲ့တယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြထြက္ေပၚေနတာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနကဘက္က ျပဳလုပ္ထားတဲ့စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာကို မတ္လ(၁၂)ရက္မွာ ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

 

 

 

Related News