ဂ်ပန္အစိုးရပိုင္ေျမေတြကို အျငင္းပြားဖြယ္ေရာင္းခ်မႈခဲ့တဲ့အ႐ွဳပ္ေတာ္ပံုကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ၀န္ႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ဆက္ထမ္းေဆာင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဂ်ပန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး““တာ႐ို အာဆို”” က ေျပာပါတယ္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းစီမံလည္ပတ္သူမိုရီမိုတို ဂါကူ အန္းကို ေျမေရာင္းခ်ခဲ့ရာမွာ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ထမ္းေတြက စာ႐ြက္စာတမ္းေတြလိမ္ခဲ့တယ္လို႔ မတ္လ(၁၂)ရက္မွာ ၀န္ခံ ခဲ့ၿပီး အာဆိုက၀န္ႀကီးအျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ဖြယ္႐ွိေနတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနခ်ိန္မွာ အာဆိုကအခုလိုေျပာခဲ့တာပါ။

အခုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ စိတ္ထိခိုက္မိၿပီး ေနာင္တရမိတယ္လို႔ ဂ်ပန္ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ပါပူးတြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အာဆိုက ေျပာပါတယ္။ အစိုးရေ႐ွ႕ေနေတြရဲ႕စံုစမ္းမႈေတြမွာ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းပါ၀င္သြားဖို႔လိုအပ္ၿပီး အခုလိုျဖစ္ရပ္ေတြ ေနာက္ထပ္(၁)ႀကိမ္မျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္းမွာ စံုစမ္းမႈေတြျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အာဆိုကေျပာပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၆)ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပခဲ့ေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုမတင္ျပခင္မွာ စာ႐ြက္စာတမ္းကို ေျပာင္းခဲ့တယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြထြက္ေပၚေနတာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနကဘက္က ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာကို မတ္လ(၁၂)ရက္မွာ ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

 

Related News