ေမလ(၁၆)ရက္က ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ံုးမွာ ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၿ႔ပီးေနာက္ ရလဒ္(၂)ခုထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီရလဒ္ထဲမွာပါ၀င္တာေတြက အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူေတြ ပန္မြန္ဂြ်န္းေၾကညာခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ေဆြးေႏြးမႈေတြဆက္လုပ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ဇြန္လ(၁၂)ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ေတာင္ကိုရီးယားကႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံလိုင္းေတြမွာ ထုတ္လႊင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ၿပံဳဂယ္ရီႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ေရး ေနရာကို ပိတ္သိမ္းမႈေတြလုပ္ေဆာင္မယ္လို႔လည္း ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက်င္းပမယ့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေတာင္ကိုရီးယားက  ၾကားေနျဖန္ေျဖေရး အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတိုင္း အကဲျဖတ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ံုးကေျပာခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ကိုရီးယား(၂)ႏိုင္ငံၾကားမွာ႐ွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ ေၿမာက္ကိုရီးယားတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံမႈေတြပိုမိုတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕သမၼတ႐ံုးကစီစဥ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News