လူေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က်လြန္းၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ေတြမ်ားျပားေနတဲ့ ဂါဇာနယ္စပ္ေဒသက ေနထိုင္သူေတြကို အီရန္ အမန္ခိုမီနီ ကယ္ဆယ္ေရးေဖာင္ေဒး႐ွင္းက အစားအစာေတြေထာက္ပံ့ေပး ေနပါတယ္။ ဂါဇာနယ္စပ္ေဒသမွာေနထုိင္တဲ့ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အီရန္ အမန္ခိုမီနီ ကယ္ဆယ္ေရးေဖာင္းေဒး႐ွင္းက အစားအစာ ေတြေထာက္ပံ့ေပးေနပါတယ္။ ဂါဇာနယ္စပ္ေဒသဟာ ဇြန္လ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္ကတည္းက အစ္ၥေရးႏုိင္ငံလက္ေအာက္မွာ႐ွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေဒသဟာလူေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က်လြန္းၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ေတြမ်ားျပားေနတာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈေတြျဖစ္ေပၚ လာရတာပါ။ ဆိုး၀ါးလြန္းတဲ့လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနေတြျဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင့္ လူမဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြ အေပၚမွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာကို ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း ပါလက္စတိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်မန္အယ္ကူဒါရီ ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

အစၥေရးစစ္တပ္ေတြကဂါဇာနယ္စပ္ေဒသကအရပ္သားေတြကိုပစ္မွတ္ထားၿပီး မၾကာခဏဗံုးခြဲတိုက္တာ ေတြလည္း႐ွိေနပါတယ္။ ပါလက္စတိုင္းကမ္း႐ိုးတန္းေပၚမွာ အစၥေရးကစစ္ပြဲေတြဆင္ႏြဲခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးစစ္ပြဲက ဇူလိုင္(၂၀၁၄) ခုႏွစ္မွာျဖစ္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။

(၂၀၁၄)ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လမွာၿပီးဆံုးသြားတဲ့စစ္ပြဲမွာ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳး (၂၂၀၀)နီးပါးေသဆံုးၿပီး လူ (၁၁၁၀၀)ေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။  ဂါဇာနယ္စပ္ေဒမွာေနထိုင္သူ(၁.၈)သန္းအတြက္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္႐ွားသြားလာခြင့္၊ သင့္ေတာ္တဲ့လုပ္ခလစာနဲ႕ အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေစေရး၊ လံုေလာက္တဲ့က်န္းမာေရးရ႐ွိေစဖို႔ေတြနဲ႔ ပညာ သင္ၾကားေရး စတဲ့အခ်က္ေတြကိုအစၥေရးအစိုးရက ျငင္းပယ္ထားပါတယ္။ 

 

 

Related News