ထိုင္းအစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးထားေနတဲ့ ထိုင္းအေ႐ွ႕စီးပြားေရးဇုန္အႀကီးစားစီမံကိန္းကို ဇြန္လ(၇)ရက္မွာ ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေတြကို ထိုင္းအစိုးရက႐ွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ အေ႐ွ႕စီးပြားေရးဇုန္(EEC)ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႐ွင္းလင္းတင္ျပတဲ့အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံတကာသံတမန္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ံုးမွာက်င္းပတဲ့ အဲဒီအခမ္းအနားက ထိုင္းအစိုးရရဲ႕(EEC)အႀကီးစားစီမံ ကိန္းအေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသံတမန္ေတြကိုသတင္းေပးဖို႔နဲ႔ စီမံကိန္းမွာ ပါ၀င္ျမဳပ္ႏွံေရးဆြဲေဆာင္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ MCOTသတင္း ဌာနက သတင္းေဖာ္ျပပါတယ္။ (EEC)စီမံကိန္းထဲမွာ အေသးစားစီမံခ်က္ေတြအေနနဲ႔ ေလဆိပ္၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းေတြနဲ႔ ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီစီမံကိန္းေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိ႐ွိနဲ႔ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ သံတမန္ေတြကို ထိုင္းအစိုးရဘက္ကေျပာထားပါတယ္။

အစဦးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးက ထိုင္းဘတ္ေငြဘီလီယံ(၆၀၀)ေက်ာ္ေလာက္႐ွိတယ္လို႔ ထိုင္းစက္မႈ၀န္ႀကီးအတ္တာမာ စာ၀ါနာယနကေျပာပါတယ္။ အခုလကုန္ပိုင္းမွာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာ႐ြတ္ခ်န္အိုခ်ာက ဥေရာ ပသမဂၢအဖဲြဲ႔(အီးယူ)ကို စီမံကိန္းအေၾကာင္း႐ွင္းလင္းၿပီး ထိုင္းဘတ္ေငြဘီလီယံ(၃၀၀)ေလာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ ဆြဲေဆာင္ေရးစီစဥ္ ထားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ၿဗိတိန္နဲ႔ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတို႔က အလားအလာ႐ွိတဲ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး ထိုင္းအစိုးရက ရည္မွန္းခ်က္အမ်ားဆံုးထားတဲ့ (EEC)စီမံကိန္းကို ပိုသိေဆာင္ေျပာသြားမယ္လို႔ MCOTကေဖာ္ျပပါတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အ အံုတိုးျမွင့္ေရးစီမံခ်က္ေတြအျပင္ (EEC)မွာ နည္းပညာျမင့္ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းေတြပါ၀င္မယ့္ ေခတ္မီၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း(၁)ခု လည္းပါ၀င္ပါတယ္။

 

 

Related News