ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ႐ွိ တ႐ုတ္သံတမန္ေတြကေျမာက္ကိုရီးယား-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး"သတ္ခမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံ"ကို ဇြန္လ(၇)ရက္က လာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္သံတမန္ေတြက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၿပံဳရမ္းအေနာက္ေျမာက္ဘက္က လယ္ယာမွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

လယ္ယာေျမကတ႐ုတ္  ေျမာက္ကိုရီးယားခ်စ္ၾကည္ေရးရဲ႕  သေကၤတ(၁)ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး  သံ႐ံုးတာ၀န္ခံ "ဟန္႔ခ်င့္နီကန္"က ေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္သံ႐ံုးက အေထာက္အပံ့ေပးမွာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-ေျမာက္ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ အစဥ္အလာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ဖို႔ကိုလည္း ကူညီမွာျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယားသံုးပစၥည္းေတြကို တ႐ုတ္သံ႐ံုးက လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ သတ္ခမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံကို (၁၉၅၃)ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး"ေျမာက္ကိုရီးယား တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရး သတ္ခမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံ "လို႔ (၁၉၅၉)ခုႏွစ္မွာ အမည္ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံက ဧရိယာဟက္တာ(၆၀၀) ေက်ာ္႐ွိၿပီး လယ္သမား (၁၃၀၀)ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။ သတ္ခမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံကေန ဆန္စပါး၊ ဘာလီ၊ ဂ်ံဳ အာလူး အသီးအ႐ြက္ သစ္သီး၀လံတို႔ ထြက္႐ွိပါတယ္။

 

 

 

Related News